Покрит мост

Мостът бил с дължина 84 м, имало 6 отвора и 64 дюкянчета. В средата, на две срещуположни дюкянчета, майсторът поставил по две цилиндрични каменни колони, които свободно можели да се въртят около вертикалната си ос. Ако престанели да се въртят, това било знак, че мостът се е слегнал. Талантливият самоук архитект издялал от камък и поставил на носовете на подпорите каменни фигури – лъв, символизиращ България, орел, символизиращ Русия, женски торс, олицетворяващ плодородието. На 2 срещу 3 август 1925г. това уникално творение на самобитния народен гений изгоряло. През 1981-1982г., мостът е реконструиран по проект на арх. Златев. Устоите, подът и носещите конструкции са запазени. По външен вид днешният мост се доближава до този на Кольо Фичето, а вътрешната част (интериорът) е осъвременен и модернизиран, като е създаден по-голям уют. Дължината му сега е 106 м, а дюкянчетата са 14.

Покритият мост е един от символите на града и жителите му с право се гордеят с него. Той е притегателно място за всички гости на града и по всяко време на годината.

© Енигма Дизайн Груп