Баш бунар

Прочутата алея Баш бунар е на левия бряг на реката. Този парк е любимо място за отдих, развлечение и спорт на открито на ловчанлии, защото тук през пролетта славеите се надпяват, опиянени от аромата на люляка, а липите, дъбовете, върбите, иглолистните дървета, храстите и цветята правят въздуха неповторим. В летните знойни дни тук е прохладно и свежо. До края на XIX в. на това място е имало една неугледна пътечка, водеща до възпетия в народната песен извор на Башбунарските скали. През 30-те години в началото на алеята стоял надпис „Алея Бачо Кольо“. Тя била застлана с трошено-каменна настилка Едновременно с алеята била изградена и Башбунарската чешма. Освен нея има и друга – Езерото. Непосредствено до отвесните скали е първата за града водноелектрическа централа, открита през 1926 год.- Тогава тя задоволявала нуждите от електрическа енергия както на населението, така и на промишлеността. Тук р. Осъм тече от трите страни на хълма и прави чудни извивки.

© Енигма Дизайн Груп